Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-18768103560

Biz hakda

GUANGDIAN

Kompaniýanyň tertibi

Hangzhou Guangdian Communication Technology Co., Ltd.transporty diýseň amatly edýän Hangzhou Lin'an şäheriniň günbatarynda, Şanhaý we Ningbo portuna ýakyn ýerde ýerleşýär.2015-nji ýylyň sentýabr aýynda esaslandyrylan kompaniýamyz, howa, kanal we ş.m. ulanyp boljak optiki süýümli kabel FTTX, FTTH PATCH CORED we ş.m. öndürmek bilen meşgullanýan giňişleýin kärhana we AAA derejeli karz kärhanasydyr. ISO9001, ISO14000 we ş.m. ajaýyp kärhana karzy, ýokary hyzmat ulgamy we iň ýokary hilli içerki we halkara hyzmatdaşlyga işjeň gatnaşýar.

e4ff004f154c75d670754a13afe6811

2015

Döredildi

Hyzmatdaşlyk ediň

"China Mobile", "China Unicom", "China Telecom"

Şahadatnama

ISO9001, ISO14000, ISO15400

GDTX kabel topary bilen tanyşyň

GDTX, tejribeli we dostlukly toparyň agzalaryndan doly maşgala eýeçiligindäki iş.Aşakdaky toparymyz bilen tanyşyň we olar bilen habarlaşmak ýa-da sosial mediýa birikmek üçin basyň.

Baş direktor bilen tanyş ...

GDTX-iň eýesi Jek Wu, optiki süýümli kabel pudagynda 30+ ýyllyk tejribä eýe.

CEOerine ýetiriji müdir bolup işledi, WU giňişleýin bilim we tejribe gazandy

theoptiki süýümli kabeller.

Wu bilen habarlaşyň…

GDTX BOSS2

patch cord engineer

Aşpez inerener

Jenap Zhao, optiki süýümli patch şnurunda 15+ ýyllyk tejribesi bar.

Chief Financial Officer

CFO

Gowy maliýe ulgamy, müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin kompaniýany goldamakdyr

fiber optic cable Engineer

Satyn alyş bölümi

Çig malyň hili ýokary hilli önüm öndürmek mümkinçiligini kesgitleýär.

 

ea74db2b813e8179e0555087d677282

Işewür goldaw

Dürli ýurtlarda müşderileriň resminama talaplary bilen tanyş boluň

11ed303e9957b9935c84dff18483282

FTTH kabel inereneri

Jenap Tang, FTTH kabel meýdanynda 15+ ýyllyk tejribesi bar

IMG_6745

Satyş dolandyryjysy

5 ýyllyk satuw tejribesi

Ösen önümçilik we synag enjamlary bilen ýaraglanan kompaniýamyz, her ýyl 282,000KM ýadroly FTTH düşüriş kabeli we 960,000 sany patch şnury öndürip bilýär we unitar emläk we indeks senagat we halkara derejesinde ýa-da daşynda standart.Önümleriň köpüsi ISO9001 halkara hil ulgamyny tassyklamakdan geçdi. Biziň kompaniýamyz diňe bir “China mobile”, “China unicom”, “China telecom” öndürýän toparlar bilen däl, uzak möhletli OEM hyzmatdaşlygy - süýüm optiki üç uly operator kabel, şeýle hem käbir daşary ýurt belli kärhana hyzmatdaşlygy bilen. Süýümli optiki kabel daşary ýurtlaryň köpüsine eksport edildi we hyzmatdaş hyzmatdaşlarymyzyň arasynda ýakymly abraý gazandy.