Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-18768103560

Adss süýümli optiki kabel

Gysga düşündiriş:

ISO 9001, ISO 14001, ISO45001, TL9000 we CE.


 • Optiki süýüm:G.652D
 • Güýç agzasy:FRP * 2
 • Suwuň blokirleme görnüşi:Suw ýapýan ýüplük
 • Periferiýa güýç elementleri:Aramid ýüplügi
 • Çeňňek taýagy:1 sany 2000D
 • Kurtka:HDPE
 • Aralyk:120 metre çenli
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  GDTX tarapyndan hödürlenýän kabel, standartlara laýyklykda dizaýn edildi, öndürildi we synagdan geçirildi:

  ITU-T G.652.D Bir re modeimli optiki süýümiň aýratynlyklary
  IEC 60794- 1- 1 Optiki süýümli kabeller-2-nji bölüm: Umumy spesifikasiýa-General
  IEC 60794- 1-21 Optiki süýümli kabeller- part1-21-Umumy spesifikasiýa-Esasy optiki kabel synag prosedurasy-Mehaniki synag usullary
  IEC 60794- 1-22 Optiki süýümli kabeller- part1-22-Umumy spesifikasiýa-Esasy optiki kabel synag prosedurasy-Daşky gurşaw synag usullary
  IEC 60794-4- 20 Optiki süýümli kabeller-3-10 bölüm: Daşky kabeller - Howa telekommunikasiýa kabellerini öz-özüni goldamak üçin maşgala spesifikasiýasy
  IEC 60794-4 Optiki süýümli kabeller-4-nji bölüm: Bölüm spesifikasiýasy-Elektrik liniýasyndaky howa optiki kabelleri

  Bu aýratynlyklara laýyklykda üpjün edilen optiki süýümli kabeller, kabeliň işleýiş aýratynlyklaryna zyýan bermezden ýigrimi bäş (25) ýyllap adaty hyzmat ýagdaýyna garşy durmaga ukyplydyr.

  Haryt

  Gymmatlyk

  Işleýiş temperaturasy

  -40 ºC ~ + 60 ºC

  Gurmak temperaturasy

  -20 ºC ~ + 60 ºC

  Saklamagyň temperaturasy

  -25 ºC ~ + 70 ºC

  Statik egilme radiusy

  Kabeliň diametri 10 esse

  Dinamiki egilme radiusy

  Kabeliň diametri 20 esse

  Tehniki aýratynlyklar

  1. Özboluşly ikinji örtük we süýüm tehnologiýasy süýümi ýeterlik giňişlik we egilme çydamlylygy bilen üpjün edýär, bu bolsa kabeldäki süýümiň gowy optiki häsiýetini üpjün edýär.

  2. Takyk prosese gözegçilik mehaniki we temperaturanyň gowy işlemegini üpjün edýär

  3. highokary hilli çig mal kabeliň uzak ömrüni kepillendirýär

  Kabeliň kesiş bölümi

  img (2)

  24F

  Süýüm we ýumşak turbany kesgitlemek (TIA-EIA 598-B)

  Süýüm reňk kody TIA-EIA 598-B

   

  6F / T.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Gök

  Mämişi

  Greenaşyl

  Goňur

  Çal

  Ak

  Turbanyň reňk kody TIA-EIA 598-B

  24F

  1

  2

  4

  5

  6

   

  Gök

  Mämişi

  Greenaşyl

  Goňur

  PP doldurgyç

   

  Ölçegler we düşündirişler

  Haryt

  Mazmuny

  Gymmatlyk

  24G652D

  Gurluşy

  Görnüşi

  1 + 5

  Boş turba

  Süýüm sanlary / turba

  6

  Merkezi güýç agzasy

  Material

  FRP

  Suwuň petiklenmegi

  Material

  Suw bloklaýan ýüplük we lenta

  Periferiýa güýç agzasy

  Material

  Aramid ýüplügi

  Sheath

  Material

  HDPE 1.5mm

  Reňk

  Gara

  Ripcord

  San

  2

  Reňk

  Gyzyl

  Kabeliň diametri (± 0.3mm) takmynan.

  9.0

  Kabeliň agramy (kg / km) Takmynan.

  64

  Esasy mehaniki we daşky gurşaw aýratynlyklary synagy

  1. Dartyş güýji IEC 794-1-E1 MAT1600N

  2.Kruş synagy IEC 60794-1-E3 2000N

  3.Impact Test IEC 60794-1-E4

  4. Gaýtalama egilmek IEC 60794-1-E6

  5.TEC IEC 60794-1-E7

  6. Suwuň aralaşmagy IEC 60794-1-F5B

  7.Temperatura tigir sürmek IEC 60794-1-F1

  8.Kompound akym IEC 60794-1-E14

  9.Sheath ýokary woltly synag

  Kabel we uzynlyk belligi

  Gabyk bir metr aralykda aşakdakylar bilen ak harplar bilen bellik ediler

  maglumat.Müşderi tarapyndan talap edilse, beýleki bellikler hem bar.

  1) Önümçiligiň ady: GDTX

  1) Öndürijiniň ýyly: 2022

  2) KABEL görnüşi: ADSS 100M SPAN

  3) Süýümiň görnüşi we sanlary: 24G652D

  4) Bir metr aralykda uzynlyk belligi: mysal: 0001 m, 0002m.

  Uzynlygyň uzynlygy

  Adaty rulonyň uzynlygy: 4/6 km / rul, beýleki uzynlygy hem bar.

  Kabel deprek

  Kabeller tüsselenen agaç depreklerde gaplanýar.

  Kabel gaplamak

  Ippingük daşamak, işlemek we saklamak wagtynda çyglylygyň girmeginiň öňüni almak üçin kabeliň iki ujuna laýyk plastik gapaklar bilen möhürlener.Içki ujy synag üçin elýeterlidir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümleriň kategoriýalary