Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-18768103560

Kanal Metal däl süýümli optiki kabel

Gysga düşündiriş:

ISO 9001, ISO 14001, ISO45001, TL9000 we CE.


 • Optiki süýüm:G.652D
 • Güýç agzasy:FRP
 • Suwuň blokirleme görnüşi:Suw bloklaýjy lenta we ýüplük
 • Çeňňek taýagy:2 sany 2000D
 • Kurtka:HDPE
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  GDTX tarapyndan hödürlenýän kabel, standartlara laýyklykda dizaýn edildi, öndürildi we synagdan geçirildi:

  ITU-T G.652.D Bir re modeimli optiki süýümiň aýratynlyklary
  IEC 60794- 1- 1 Optiki süýümli kabeller-2-nji bölüm: Umumy spesifikasiýa-General
  IEC 60794- 1-21 Optiki süýümli kabeller- part1-21-Umumy spesifikasiýa-Esasy optiki kabel synag prosedurasy-Mehaniki synag usullary
  IEC 60794- 1-22 Optiki süýümli kabeller- part1-22-Umumy spesifikasiýa-Esasy optiki kabel synag prosedurasy-Daşky gurşaw synag usullary
  IEC 60794-3-10 Optiki süýümli kabeller-3-10 bölüm:Optiki süýümli kabeller 3-nji bölüm: Daşky kabeller-Kanal we gönüden-göni gömülen optiki aragatnaşyk kabelleri üçin maşgala spesifikasiýasy

  Bu aýratynlyklara laýyklykda üpjün edilen optiki süýümli kabeller, kabeliň işleýiş aýratynlyklaryna zyýan bermezden ýigrimi bäş (25) ýyllap adaty hyzmat ýagdaýyna garşy durmaga ukyplydyr.

  Haryt

  Gymmatlyk

  Işleýiş temperaturasy

  -40 ºC ~ + 60 ºC

  Gurmak temperaturasy

  -20 ºC ~ + 60 ºC

  Saklamagyň temperaturasy

  -25 ºC ~ + 70 ºC

  Statik egilme radiusy

  Kabeliň diametri 10 esse

  Dinamiki egilme radiusy

  Kabeliň diametri 20 esse

  Tehniki aýratynlyklar

  1. Özboluşly ikinji örtük we süýüm tehnologiýasy süýümi ýeterlik giňişlik we egilme çydamlylygy bilen üpjün edýär, bu bolsa kabeldäki süýümiň gowy optiki häsiýetini üpjün edýär.

  2. Takyk prosese gözegçilik mehaniki we temperaturanyň gowy işlemegini üpjün edýär

  3. highokary hilli çig mal kabeliň uzak ömrüni kepillendirýär

  Kabeliň kesiş bölümi

  duct fiber optic cable

  144FO

  Süýüm we ýumşak turbany kesgitlemek (TIA-EIA 598-B)

  Süýümleriň we boş turbanyň reňk kody aşakdaky reňk yzygiderliligine laýyklykda kesgitlener, beýleki yzygiderlilik hem bar.Dolduryjylaryň reňki gara bolar.

  Süýüm reňk kody TIA-EIA 598-B
  4 ~ 12F / T. 1 2 3 4 5 6
  Gök Mämişi Greenaşyl Goňur Çal Ak
  7 8 9 10 11 12
  Gyzyl Gara Sary Gyrmyzy Gülgüne Aqua

   

  Turbanyň reňk kody TIA-EIA 598-B
  12F 1 2 3 4 5 6
  Gök PE doldurgyç PE doldurgyç Mämişi PE doldurgyç PE doldurgyç
  24 / 48F 1 2 3 4 5 6
  Gök Mämişi PE doldurgyç Greenaşyl Goňur PE doldurgyç
  36F 1 2 3 4 5 6
  Gök Mämişi Greenaşyl Goňur Çal Ak
  96F 1 2 3 4 5 6
  Gök Mämişi Greenaşyl Goňur Çal Ak
  7 8
  Gyzyl Gara
  144F 1 2 3 4 5 6
  Gök Mämişi Greenaşyl Goňur Çal Ak
  7 8 9 10 11 12
  Gyzyl Gara Sary Gyrmyzy Gülgüne Aqua

  Ölçegler we düşündirişler

  Adaty parametrler

  Süýümi sanamak Kabeliň ululygy
  (mm)
  Kabeliň agramy
  (kg / km)
  Minus egilmek radiusy
  (mm)
  Rugsat berilýän dartyş güýji
  (N)
  Rugsat berilýän basyş güýji
  (N / 100mm)
  Statik Dinamiki Gysga möhletli Uzak möhlet Gysga möhletli Uzak möhlet
  2-36 10.5 107 10D 20D 1500 600 1000 300
  38-72 11.2 125 10D 20D 1500 600 1000 300
  74-84 11.9 138 10D 20D 1500 600 1000 300
  86-96 12.5 155 10D 20D 1500 600 1000 300
  98-108 13.2 721 10D 20D 1500 600 1000 300
  132-144 15.3 220 10D 20D 1500 600 1000 300
  288 18.3 335 10D 20D 1500 600 1000 300
  "D" kabeliň diametri.

  Müşderi tarapyndan ähli ululyklary we ýokary bahalary kesgitläp bolýar.

  Esasy mehaniki we daşky gurşaw aýratynlyklary synagy

  1. Dartyş güýji IEC 794-1-E1 MAT1600N

  2.Kruş synagy IEC 60794-1-E3 2000N

  3.Impact Test IEC 60794-1-E4

  4. Gaýtalama egilmek IEC 60794-1-E6

  5.TEC IEC 60794-1-E7

  6. Suwuň aralaşmagy IEC 60794-1-F5B

  7.Temperatura tigir sürmek IEC 60794-1-F1

  8.Kompound akym IEC 60794-1-E14

  9.Sheath ýokary woltly synag

  Kabel we uzynlyk belligi

  Gabyk bir metr aralykda aşakdakylar bilen ak harplar bilen bellik ediler

  maglumat.Müşderi tarapyndan talap edilse, beýleki bellikler hem bar.

  1) Önümçiligiň ady: GDTX

  1) Öndürijiniň ýyly: 2022

  2) KABEL görnüşi: DUCT kabeli

  3) Süýüm görnüşi we sanlary: 6-144 G652D

  4) Bir metr aralykda uzynlyk belligi: mysal: 0001 m, 0002m.

  Uzynlygyň uzynlygy

  Adaty makaranyň uzynlygy: 4km / deprek, beýleki uzynlyklar hem bar.

  Kabel deprek

  Kabeller tüsselenen agaç depreklerde gaplanýar.

  Kabel gaplamak

  Ippingük daşamak, işlemek we saklamak wagtynda çyglylygyň girmeginiň öňüni almak üçin kabeliň iki ujuna laýyk plastik gapaklar bilen möhürlener.Içki ujy synag üçin elýeterlidir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümleriň kategoriýalary